Προϊόντα

ΦΟΙΝΙΞ
 
Μία δοκιμασμένη και πλήρης λύση Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης. Καλύπτει βιβλία Β και Γ κατηγορίας και είναι συμβατή με τον Κ.Β.Σ.
Content Management System
 
Μια εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου για δικτυακούς τόπους. Είναι η ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιείται και σε αυτόν τον ιστότοπο!
Web
 
Η σύνδεση και παρουσία στον παγκόσμιο ιστό είναι πια απαραίτητη σε κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση.
Συστήματα Η/Υ
 
Συναρμολογούμε δικούς μας υπολογιστές ή εμπορευόμαστε επώνυμους. Υποστηρίζουμε ειδικές κατασκευές για File και Application Servers.