Παρουσίαση

Σας παρουσιάζουμε την ολοκληρωμένη και εύκολη λύση στην μηχανοργάνωση της επιχείρησής σας: ΦΟΙΝΙΞ. Αποτελείται από διάφορα τμήματα για να προσαρμόζεται στις συνθήκες της κάθε επιχείρησης. Χαρακτηριστικό του είναι η πανίσχυρη βάση δεδομένων που δεν απαιτεί καμμία εργασία από μέρος του χρήστη και η ευκολία χρήσης των προγραμμάτων που συνεπάγεται και ευκολία εκμάθησης.

Τμήματα που το αποτελούν

Εξειδίκευση

Λόγω πολυμορφίας των πελατών που καλύπτει ο ΦΟΙΝΙΚΑΣ, προέκυψε η ανάγκη να υπάρχουν Εξειδικευμένες εκδόσεις, που αφορούν σε επεκτάσεις στο κύριο πρόγραμμα.

Εμπορική διαχείρηση
 
Γενική Λογιστική
 
Εσοδα - Εξοδα
 
Αξιόγραφα
 
Εξειδίκευση