Δίκτυα υπολογιστών

Δίκτυα Τοπικής Περιοχής

Τα τοπικά δίκτυα αποτελούν την ραχοκοκαλιά της επιχείρησής σας. Μελετώντας την τοπολογία του κτιρίου (ή των κτιρίων) σας, ορίζουμε την καλωδίωση και την ανάπτυξη των τερματικών σταθμών. Αναλύουμε σε βάθος, ώστε καταλήγουμε σε μια πλήρη και λεπτομερή λύση που περιλαμβάνει από τον τύπο καλωδίου που θα χρησιμοποιηθεί, έως τα προγράμματα που θα τρέχουν στους τερματικούς σταθμούς.

Λειτουργικά Δικτύου

Φροντίζουμε την βέλτιστη επιλογή του λειτουργικού συστήματος του δικτύου και του λογισμικού του, ώστε να τρέχετε αξιόπιστα, τάχιστα και με ασφάλεια τις εφαρμογές σας.