Υποστήριξη

Standard πρόγραμμα υποστήριξης

Το Standard πρόγραμμα υποστήριξης παρέχει δια μέσου τηλεφώνου ολοκληρωμένες υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης για κάθε ένα από τα προγράμματα ΦΟΙΝΙΞ και η διάρκειά του είναι ένα έτος. Περιλαμβάνει καθημερινή τηλεφωνική υποστήριξη από 09:30 έως 17:00 στα τηλέφωνα της εταιρίας και Ανανέωση προγραμμάτων - νέες εκδόσεις που καλύπτουν τις καινούργιες ανάγκες σας και προέρχονται από τις αλλαγές της νομοθεσίας και τις εξελίξεις στην ευκολία χρήσης των προγραμμάτων

Τα προνόμια και οφέλη σας από το Standard πρόγραμμα υποστήριξης είναι:

Remote - Υποστήριξη μέσω Modem

Με την on-line σύνδεση μέσω modem ειδικός τεχνικός της εταιρίας μας λειτουργεί και χειρίζεται το πρόγραμμά σας, σαν να βρίσκεται στο γραφείο σας, επιτυγχάνοντας την άμεση και έγκυρη αποκατάσταση της λειτουργίας του.

Οι προϋποθέσεις για την υποστήριξη μέσω modem είναι:
• Να ισχύει το Standard συμβόλαιο υποστήριξης
• Η αγορά από την εταιρία μας του προτεινόμενου προγράμματος επικοινωνίας

OnSite - Επίσκεψη τεχνικού στον χώρο εργασίας σας

Τεχνικός της εταιρίας μας σας επισκέπτεται στον χώρο σας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που παρουσιάστηκαν κατά την χρήση του προγράμματος ΦΟΙΝΙΞ.

Σας υπενθυμίζουμε οτι με το Standard συμβόλαιο συντήρισης κερδίζετε σημαντική έκπτωση στο κόστος της επίσκεψης.