ΦΟΙΝΙΞ
Μία δοκιμασμένη και πλήρης λύση Εμπορικής και Λογιστικής Διαχείρισης. Καλύπτει βιβλία Β και Γ κατηγορίας και είναι συμβατή με τον Κ.Β.Σ.

 
Content Management System
Μια εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου για δικτυακούς τόπους. Είναι η ίδια εφαρμογή που χρησιμοποιείται και σε αυτόν τον ιστότοπο!

 
Web
Η σύνδεση και παρουσία στον παγκόσμιο ιστό είναι πια απαραίτητη σε κάθε επαγγελματία ή επιχείρηση.

 
Συστήματα Η/Υ
Συναρμολογούμε δικούς μας υπολογιστές ή εμπορευόμαστε επώνυμους. Υποστηρίζουμε ειδικές κατασκευές για File και Application Servers.